The Music314

Composed and Arranged by Yoko Kanno
Words by Yoko Kanno
Vocals by TADA Aoi (Ed) (1:37)


Maru wa medama
Maru wa kirei
Kurui butou no
Amai aji

Sangaku wa jikan
Sangaku wa hayai
Sakana no shippo no
Furuekata

Shikaku wa sora
Shikaku wa hiroi
Hana wo Kandara
Ii nioi

3.14159 2653589 7932384
626433 8327950 2884197 1693993
751582